Văn Phòng Xa La – Hà Đông

HÌNH ẢNH CÔNG TRÌNH

Trần Xuyên Sáng và Trần In Xuyên Sáng HPRO-DPS được lắp đặt tại Văn Phòng Xa La – Hà Đông

BTOH3808

RXPM3498

XWWN7546

KAZY8758

HUBW8261

UKCH6521

OMEJ3584

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Thời gian : Tháng 9 năm 2017

Địa điểm : Văn Phòng Xa La - Hà Đông

Chủ đầu tư : Văn Phòng Xa La - Hà Đông

Giới thiệu : Trần Xuyên Sáng và Trần In Xuyên Sáng HPRO-DPS được lắp đặt tại Văn Phòng Xa La - Hà Đông
tran-xuyen-sang-hpro1

CÔNG TRÌNH KHÁC

Trần xuyên sáng Hpro luôn tạo ra sự khác biệt trong thiết kế và thi công, những công trình nổi bật mà Hpro đã thi công luôn mang sự hài lòng cho khách hàng.

Xem tất cả